Koloretxe: Un espacio integrador, dónde al encontrarnos y reconocernos salgamos de la segmentación.

KOLORETXE PARA LOS BARRIOS ALTOS DE BILBAO:

CASA DE LAS MUJERES EN BILBAO LA VIEJA, SAN FRANCISCO Y ZABALA.

UN PROYECTO PARA NUESTROS BARRIOS

Los nuestros son unos barrios cuya población mayoritaria cuenta con unas rentas bajas o muy bajas, con problemas de paro y de dependencia económica o acceso a la formación. Son unos barrios que necesitan de procesos de mejora de la calidad de vida de la mayoría social y que no necesita de procesos de estigmatización y expulsión de los colectivos más vulnerables. Vivimos un montón de situaciones de vulnerabilidad que nos afectan particularmente a las mujeres, sufriendo opresiones múltiples por el mero hecho de serlo.

Hace falta un espacio integrador, dónde al encontrarnos y reconocernos salgamos de la segmentación. Queremos que sea un espacio de dialogo y encuentro (culturas, lenguas, gastronomía,…). Necesitamos de un espacio-tiempo propio para transformar la situación actual.

La Casa de las Mujeres de los Barrios Altos sería la plataforma ideal para visibilizar y hacer frente a las múltiples violencias, precariedades y discriminaciones que particular y desigualmente afectan a las vecinas de estos barrios y que en múltiples ocasiones genera unas condiciones de vida precarias sin salidas laborales dignas, lo que limita nuestros proyectos vitales propios.

Además, la Casa sería un espacio imprescindible para reconocerse y compartir saberes, necesidades, y estrategias desde la riqueza cultural que los diversos orígenes de las personas que componemos estos barrios nos ofrece. Un espacio, en suma, de reconocimiento e intercambio de experiencias y saberes entre mujeres diversas.

Este proyecto no es solo de las mujeres que vivimos y trabajamos en los barrios altos, es un proyecto del tejido asociativo de esta zona. Tejido que ha venido trabajando durante décadas, realizando múltiples propuestas transformadoras, preservando las relaciones de vecindad e impulsando proyectos comunitarios a través de verdaderos planes de intervención.

Por todo ello nosotros y nosotras también hacemos nuestro el proyecto de Koloretxe. Porque creemos firmemente que con un espacio (a determinar el lugar adecuado) como el que se propone estamos impulsando un modelo de barrio y de ciudad inclusivo y feminista. Bilbao necesita una Casa de las Mujeres (por lo menos), y comenzar por la de los barrios altos debería ser una prioridad.

 

BILBOKO GOIKO AUZOETARAKO KOLORETXE:

BILBO ZAHARREAN, SAN FRANTZISKON ETA ZALALAN EMAKUMEON ETXEA.

GURE AUZOETARAKO PROIEKTU BAT.

Gure auzoetan, errenta baxua edo oso baxua duen biztanlegoa bizi da. Langabezi tasa oso altua, menpekotasun ekonomikoa eta formaziorako sarbide arazo larriak dituzten auzoak dira. Gehiengo sozialaren bizi kalitatea hobetzeko prozesuak behar dituzten auzoak dira, eta ez talde ahulenak kanporatzeko eta estigmatizatzeko prozesuak.

Ahultasun egoera asko bizi ditugu, bereziki emakumeongan eragina dituztenak, emakume izanagatik zapalkuntza anitzak jasotzen ditugularik.

Espazio integratzaile baten beharra dugu, non elkar topatu eta elkar ezagutu eta era honetan egun bizi dugun segmentaziotik atera ahal izateko.

Hau, elkarrizketarako eta batzeko esparrua izatea nahi dugu (kulturak, hizkuntzak, gastronomia,...). Espaziodenbora propioa behar dugu egungo egoera soziala iraultzeko.

Goiko auzoetako Emakumeon Etxea, biolentzia anitzei, prekarietateari eta bazterketeei aurre egiteko bitarteko ezinhobea izango litzateke. Egoera hauek guztiek bizi baldintza prekarioak sortzen dituelako, lan-irteera duinik gabekoak eta gure ezinbesteko proiektuak mugatzen dituztelako.

Bestalde, Etxea elkar aitortzarako eta jakintzak, beharrak eta estrategiak

partekatzeko ezinbesteko espazioa litzateke. Auzo hauek osatzen ditugun pertsonen aberastasun kulturalak eta jatorri aniztasunak eskaintzen digun aukera ederra eskainiko liguke. Emakume anitzen arteko experientziak eta jakintzak elkar trukatzeko ezpazioa azken finean.

Eta proiektu hau ez da soilik goiko auzoetan lan eta bizi garen emakumeona, baizik eta zonalde honetako sare asoziatiboaren proiektua ere bai. Azken hamarkadetan lanean egon den sarearena, proposamen eraldatzaileak egin izan dituzten talde guztiena, auzokideen arteko harremanak babesten eta benetako esku hartze planen bitartez, proiektu komunitarioak bultzatzen egon den sarearen proiektua dugu Koloretxe.

Hau guztiagatik guk ere gurea egin nahi dugu Koloretxe proiektua. Benetan sinisten dugulako hemen proposatzen den espazioaren bitartez (leku fisikoa oraindik lotu gabe) auzo eta hiri eredu inklusibo eta feminista bultzatzen ari garela. Bilbok Emakumeen Etxe bat behar du (gutxienez), eta goiko auzoetako etxetik hastea lehentasuna izan beharko litzateke.